Khi sử dụng máy xén vào sản xuất, quá trình xén phải được chú ý và không được xem nhẹ.

Khi sử dụng máy xén để sản xuất phải hết sức chú ý và không được xem nhẹ quá trình xén. Vì vậy, bài viết này sẽ tổng hợp màng composite BOPP / LDPE đùn ép, các vấn đề chất lượng xảy ra trong quá trình sản xuất xén và các vấn đề liên quan của máy xén để phân tích.

1. Kiểm soát tốc độ cắt
Khi đi vào sản xuất bình thường, tốc độ của máy xén cần tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu của quy trình. Quá cao cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cắt. Do đó, bằng cách kiểm soát tốc độ rạch, có thể đạt được chất lượng cần thiết cho quá trình rạch. Bởi vì, trong quá trình sản xuất, một số nhà điều hành tăng tốc độ cắt một cách giả tạo nhằm tăng sản lượng và nâng cao lợi ích kinh tế của họ. Điều này sẽ làm cho phim dễ bị sọc dọc và các vấn đề về chất lượng tách lớp khi hoạt động ở tốc độ cao.

2. Chọn quy trình rạch phù hợp theo thiết bị và hiệu suất phim
Trong sản xuất bình thường, cần phải áp dụng công nghệ rạch thích hợp để sản xuất tùy theo hiệu suất thiết bị, tính chất bên trong của màng, các loại và thông số kỹ thuật khác nhau của màng. Do các thông số quy trình, phương pháp nhận dạng và giá trị của các màng khe khác nhau, nên quy trình phải được điều chỉnh cẩn thận cho từng sản phẩm.

3. Chú ý đến việc lựa chọn máy trạm chính xác
Trong sản xuất, tần suất sử dụng của mỗi ga của máy xọc là khác nhau nên mức độ hao mòn cũng khác nhau. Do đó, sẽ có sự chênh lệch nhất định về hiệu suất. Ví dụ, có ít sọc dọc hơn để rạch sản phẩm ở tình trạng tốt hơn. Ngược lại, có nhiều sọc dọc hơn. Vì vậy, mỗi người vận hành phải chú ý lựa chọn máy trạm chính xác, phát huy hết trạng thái tốt nhất của thiết bị, nắm bắt cách sử dụng tại chỗ, không ngừng đúc kết kinh nghiệm, tìm ra cách sử dụng những đặc điểm tốt nhất của thiết bị.

4. Đảm bảo độ sạch của phim
Ngoài ra, cần lưu ý rằng trong quá trình rạch, mở từng cuộn phim rồi cuốn lại, điều này tạo điều kiện cho các vật thể lạ xâm nhập. Vì bản thân sản phẩm màng chủ yếu được dùng để đóng gói thực phẩm và thuốc nên yêu cầu vệ sinh rất khắt khe, vì vậy cần đảm bảo từng cuộn màng sạch sẽ.


Thời gian đăng bài: 15-10-2020